МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Орон нутаг дахь жишиг хаягтай байгууллагууд

Эх хэл, үндэсний бичгээрээ байгууллагынхаа гадаах хаягийг бичиж аймаг орон нутгийнхаа өнгө үзэмж хийгээд эх хэл, үндэсний бичиг үсгээ сурталчлан хөгжүүлэх үйлст өөрийн хувь нэмрээ оруулан, монгол хэлний хуулиа хэрэгжүүлж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага цаг ирэх тутам нэмэгдэж байна. Орон нутагт дахь жишиг хаягтай байгууллагуудаас танилцуулж байна.

                      

 

ХБҮЗ-ийн Ажлын алба

 

 

Top