МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Хүүхдийн орчин ба хэл яриа

Хүүхдийн орчин ба хэл яриа

                                                                                                                      ШУА-ийн ХЗХ-ийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн секторын эрхлэгч, доктор

                                                                                                                                                                                              О.Шинэбаяр

Top