МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Зөвлөмж

          Улаанбаатарт үйл ажиллагаагаа явуулж буй богино долгионы нэвтрүүлгүүдийн хөтөлбөрийг ажиглахад 2-3 удаа л мэдээлэл дамжуулах бөгөөд мэдээ бүр нь 10 -20 минут л байна. Бусад бүх нэвтрүүлэг зөвхөн хөгжөөн цэнгээх дуу хөгжмийн нэвтрүүлгүүд л 70-90 хувь зонхилж байгаа нь харагдаж байна.

Top