МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Боловсрол суваг телевиз: "Найруулах чадвар" ТВ хичээл

Улсын тэргүүний багш Б.Цасанчимэг: "Найруулах чадвар" хичээл 

Top