МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Ном, лавлах материал

Р. Бигэрмаа: Албан бичиг боловсруулах арга зүй, түүний найруулга

     Монгол Улсад мөрдөгдөж буй албан баримт бичиг, түүний тухай үндсэн ойлголтыг нийтэд түгээж, хүмүүсийн амьдралд өдөр тутам хэрэглэгдэж буй албан бичгийг хэрхэн боловсруулах, зөв бичих тухай хэрэглээний чадвар олгох үндсэн зорилготой.

Цааш унших
Top