МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Уран зохиолд туссан хүүхдийн дүр, дүрслэл

Уран зохиолд туссан хүүхдийн дүр, дүрслэл

/Аман зохиолын жишээн дээр/

НХУС. Монгол хэлний тэнхимийн багш, магистр

Ч.Бямбацэцэг

 

Top