МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ЗАРЛИГ

ЗАРЛИГ

          Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуульд нийцүүлэн баталж гаргах, захирамжлан гүйцэтгүүлэх агуулга бүхий баримт бичгийг зарлиг гэнэ. Монгол Улсад одоогийн байдлаар хүчинтэй 184, хүчингүй 34 зарлиг байна. 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: www.legalinfo.mn

 

 

 

Top