МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО НЭВТРҮҮЛГИЙН ХЭЛ НАЙРУУЛГА

            Монгол улсад 1990-ээд оноос хойш богино долгионы радио станц олноор байгуулагдсан бөгөөд одоо нийтдээ арав гаруй ийм станц үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна.

Top