МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих зөвлөмж

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

МУБИС - ийн “Лавай” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлээс гаргасан зөвлөмжийг хүргэж байна. 

Цааш унших
Top