МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

              Тодорхой үйл ажил, асуудал, сэдвийн талаар үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлэн танилцуулах зорилгоор гаргасан бичиг баримтыг мэдэгдэл гэнэ.

Top