МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

МҮОНРТ -ийн "Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага" нэвтрүүлэг: Албан бичгийн хэл найруулга

                                                                                                                                                                                         Зохиогчийн зөвшөөрлөөр нийтлэв.

Top