МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

МҮОНРТ-ийн "Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага" нэвтрүүлэг: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэл найруулга

МҮОНРТ-ийн "Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага" нэвтрүүлэг: Хэвлэл мэдээллийн хэл найруулга

                                                                                                                                                                                                                                           http://www.mnb.mn/i/102103

Top