МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

          Үйл явдал, бодит байдлын үнэн мөнийг батлан илэрхийлэх зорилгоор гаргасан албаны бичиг баримтыг тодорхойлолт гэнэ. Ажил байдлын тодорхойлолт: Удирдах албан тушаалтан харьяандаа ажиллаж байгаа хүний ажил байдлыг дээд байгууллагад албан ёсоор танилцуулахаар үйлдсэн бичиг баримтыг ажил байдлын тодорхойлолт гэнэ.

 

    

      Тодорхойлолт

 

Нөхөр . . . . . . . овогтой . . . . . . . . СБД – ийн орон сууц гудамжны  . . . р  хорооны . . . р байрны . . . тоотод оршин суудаг нь үнэн болно.

         

  . . . р хорооны дарга . . . . . . . . / Н. Цэцэг/

                                 . . . он . . . сар . . . өдөр

Top