МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

АКТ

АКТ

         Аливаа ажил үйл, хэрэг явдал, юм, үзэгдлийн бодит байдлын үнэн зөвийг хууль тогтоомжийн дагуу шалган тогтоож, нотолгоо, дүгнэлт гарган үйлдсэн баримт бичгийг акт гэнэ.

 

Top