МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Хаяг:
Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн Ажлын алба, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Соёлын төв өргөө, 4 давхар
Утас:
51-261727

Цахим шуудан:
nclp.mn@gmail.com

Байршил:
Top