МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Эсээ хэрхэн бичих вэ?

       Бичих нь хэлний харьцааны боловсронгуй чухал хэлбэр билээ. “Хэлсэн үгээр нь цэцнийг нь мэдэх, хийсэн сүхээр нь дархныг нь мэдэх” (ААЗ) гэж ухаант дээдэс маань хэлэлцдэгчлэн юухан дээр ч болов чиний ертөнцийг бүхэлд нээн харуулах толь бол эсээ юм. Эсээ бичлэгт суралцах нь өөрийгөө илэрхийлэх нэг хэлбэр, арга ухаанд сурч буй хэрэг юм.

                                                                                                                                                       Ц.Өнөрбаян. Эсээ бичихүйн үндэс. Уб., 2006 он. 

Зохиогчийн зөвшөөрлөөр нийтлэв.

Top