МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

МҮОНРТ-ИЙН "ҮНДЭСНИЙ ХЭЛ БИЧИГ, СОЁЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ СОНИН, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЭЛ НАЙРУУЛГА

МҮОНРТ-ийн "Үндэсний хэл бичиг соёл" нэвтрүүлэг Сонин, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэл найруулга 

http://www.mnb.mn/i/48231

Top